Základní kameny koučování

Přemýšleli jste už o koučování, ale nejste si jistí, co si pod tímto pojmem představit? Pojďme se podrobněji podívat na základní kameny koučování, kterými jsou smlouva o poskytnuté službě, role kouče a role klienta.

Koučování jako takové je vlastně partnerství mezi klientem a koučem, které hned od samého počátku definuje smlouva o poskytnuté službě (koučování). Tato smlouva se točí kolem vztahu kouče a klienta a také práce, které se spolu budou věnovat.

Smlouva definuje role, zodpovědnosti a práva zúčastněných stran. Může také určovat délku koučování, tzn. počet setkání, četnost a dobu trvání jednotlivých setkání a dále to, jak se bude klient se svým koučem potkávat (osobně, online).

Jaká je role kouče? Kouč pomáhá klientovi zjistit a ujasnit si, čeho chce dosáhnout. Společně s klientem spoluvytváří bezpečné a svobodné prostředí, ve kterém klienta nesoudí, ale povzbuzuje ho k sebepoznání. Během společných setkání kouč klade otázky a používá nástroje (včetně například osobní psychologické diagnostiky), jejichž prostřednictvím klient objevuje různé možnosti a alternativy vedoucí k vlastnímu řešení či strategii, kterou si zvládne vytvořit sám.

Kouč může také klientovi dávat „domácí úkoly“, třeba aby si vedl deník nebo si zaznamenával nějaké postřehy. Díky tomu na sobě klient může pracovat, rozvíjet se i mezi jednotlivými sezeními a svých cílů dosahovat rychleji. Klient se může spolehnout na to, že ho kouč bude držet odpovědným za cíle, které akceptoval.

A jaká je role klienta? Nemusíme si nic nalhávat, klienta čeká tvrdá práce. Jako vůbec nejtěžší úkol se může ukázat schopnost být sám k sobě čestný a zranitelný a prozkoumávat oblasti, ve kterých se cítí nepříjemně. Bezpečné prostředí koučovacího setkání klientovi umožňuje, aby si kladl otázky a hledal na ně odpovědi. Když se klient zasekne, může svobodně mluvit a zjišťovat, co mu pomůže posunout se dále. Potom už jde do akce a za svými cíli.

Pokud je klient tomuto procesu otevřený, může dosáhnout opravdové osobní transformace a svých cílů snadněji, než si vůbec dokázal představit.

DMI 7617 Edit

Další články

0