Jak poznám kvalitního kouče?

Jedním z opravdu důležitých kritérií je certifikace.

Na první pohled to vypadá, že se s profesionálními kouči v poslední době roztrhl pytel. Jak tedy poznat, kterého vybrat a který mi poskytne kvalitní služby?

Zásadním vodítkem pro vás může být #certifikace. Je to nejenom způsob, jak může kouč prokázat svou odbornost a schopnosti, ale také napomáhá důvěře klientů v jejich kouče. Jedním z nejrespektovanějších poskytovatelů certifikací je Mezinárodní federace koučů (ICF), která má zastoupení i v České republice.

ICF nabízí tři úrovně certifikace: ACC (Associate Certified Coach), PCC (Professional Certified Coach) a MCC (Master Certified Coach). Tyto zkratky označují různé úrovně odbornosti a zkušeností kouče.

Jak se tedy v té změti písmenek vyznat?

coachingportal.cz

ACC je první úrovní certifikace a vyžaduje minimálně 100+ hodin praxe koučování od začátku výcviku. Kouč musí také splnit všechny další požadavky, jako je 60 hodin specifických vzdělávacích kurzů, 10 hodin mentoringu, písemné hodnocení koučovacích dovedností, vyhodnocení jedné koučovací nahrávky na úrovni ACC a složení zkoušky. Získání certifikace ACC je prvním krokem profesního rozvoje kouče.

PCC je vyšší úrovní certifikace a zahrnuje rozšířené požadavky na kouče. Kouč musí mít alespoň 500+ hodin praxe koučování od začátku výcviku. Dále je vyžadováno absolvování 125 hodin specifických vzdělávacích kurzů, podstupuje dalších 10 hodin mentoringu, písemné hodnocení koučovacích dovedností, vyhodnocení dvou koučovacích nahrávek na úrovni PCC a složení zkoušky. Certifikace PCC poskytuje větší důvěru klientům ve schopnosti a zkušenosti kouče.

Nejvyšší úrovní certifikace je MCC, což označuje Mistra certifikovaného kouče. Pro získání této certifikace musí mít kouč minimálně 2 500+ hodin praxe koučování od začátku výcviku. Dále je vyžadováno absolvování 200 hodin specifických vzdělávacích kurzů, podstupuje dalších 10 hodin mentoringu, písemné hodnocení koučovacích dovedností, vyhodnocení dvou koučovacích nahrávek na úrovni MCC a složení zkoušky.

Certifikace MCC je vyhrazena pro nejzkušenější a nejvíce odborné kouče.

ales-kohoutek-v-kavarne

Aby mohla ICF udržovat vysoké standardy pro profesionální kouče na celém světě, mají certifikace omezenou platnost a je potřeba je každé tři roky obnovit prokázáním dalšího certifikovaného vzdělávání.

Pokud má kouč certifikaci, ukazuje to jeho závazek vůči profesionálním standardům a etice koučování. Klientům naopak certifikace kouče poskytuje jistotu, že kouč má potřebné dovednosti a znalosti pro efektivní a etické koučování. Tím se vytváří pevný základ pro důvěru mezi koučem a klientem a zvyšuje se pravděpodobnost dosažení úspěšných výsledků. Pokud tedy hledáte profesionálního a kvalitního kouče, hledejte písmenka za jménem!

Aleš Kohoutek, PCC (ICF)

Další články

0